Sensoplastyka® to zajęcia, na których dzieci mogą same decydować o sobie, mogą czuć się sprawcze i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Rolą animatora jest wspieranie i zachęcanie, a nie narzucanie swojego pomysłu. Sensoplastyka® to czas na zabawę, współpracę i doświadczenie sensoryczne.

Na zajęciach zapewniamy specjalnie przygotowaną przestrzeń oraz korzystamy jedynie z produktów spożywczych, dlatego nawet najmłodsze dzieci mogą czuć się bezpiecznie próbując nowych smaków.

Co robimy na zajęciach

Sensoplastyka® pozwoli Twojemu Dziecku na:

  • rozwijanie wszystkich zmysłów,
  • budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
  • usprawnienie ruchowe,
  • rozwijanie mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
  • pogłębianie kontaktu emocjonalnego z rodzicem,
  • kontakt z innymi dziećmi,
  • budowanie rozwoju poznawczego,
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości i możliwość samodzielnego działania.

Zdjęcia z zajęć